Sveriges högsta berg

av Patrik Lagerlöv

I Sverige finns det åtta stycken fjällmassiv med toppar som når över 2 000 meter. Sett till Mount Everest och K2 med sina 8 848 meter respektive 8 611 meter kan det tyckas att de berg Sverige har är relativt små berg. D

e som har klättrat till Sveriges högsta punkt kan dock garantera att det är en ganska krävande uppgift.

Det finns givetvis ett svenskt fjällmassiv att bestiga och toppar som går att klättra utan större klättererfarenhet.

Vår svenska fjäll-lista

Bland Sveriges berg finns det tolv toppar som når över 2 000 meter över havet. Här är det fjällmassiven Kebnekaise och Sarek som bjuder på alla utom två. Tack vare att mätningarna idag kan göras med laserskanningar från flygplan har höjder och antal ändrats från tidigare mätningar.

Lantmäteriet blev klara första december 2019 och på deras sajt Kartsök och ortnamn finns alla mätningar. Tarfala forskningsstation mäter dessutom exempelvis Kebnekaises sydtopp varje år.

Vår svenska fjäll lista

Men mätningen som genomförts har inneburit att den berg i Sverige karta som tidigare funnits, vid namn Fjällkartan, inte är den som gäller längre. Istället är det Lantmäteriets karttjänst online som ger information om Sverige berg och orter idag.

Här nedan kan du se de tolv svenska berg som är över 2 000 meter över havet.

 • Nordtoppen – höjd 2096,8 meter i Kebnekaise
 • Sydtoppen – höjd 2 095,6 meter i.Kebnekaise
 • Sarektjåkkås Stortoppen – höjd 2 089 meter i Sarek.
 • Kaskasatjåkka – höjd 2 071 meter i Kebnekaise.
 • Sarektjåkkas Nordtoppen – höjd 2 054 meter i Sarek.
 • Kaskasapakte – höjd 2 040 meter i Kebnekaise
 • Sarektjåkkas Buchttoppen – höjd. 2 030 meter i Sarek.
 • Sarektjåkkås Sydtoppen – höjd 2 025 meter i Sarek
 • Palkattjåkkå – höjd 2016 meter i Sarek
 • Akka stortopp – höjd 2011 meter i Akka
 • Pårtetjåkkå – höjd 2007 meter i Sarek
 • Sielmatjåkka – höjd 2 004 meter, beläget norr om Kebnekaise

De nya resultaten har även inneburit att många äldre listor över höga berg i Sverige som finns inte längre är relevanta. En del av de högsta fjälltopparna har fått byta plats på listan, bland annat Syd- och Nordtoppen i Kebnekaise.

Vad heter Sveriges högsta berg?

Sverigest högsta berg ligger i det som kallas Norrlandsmassiv och heter som vi nämner ovan Kebnekaise, eller Giebmegáisi som är bergets namn på nordsamiska. Det ligger i Kiruna kommun i Lappland.

De två höga topparna skiljer sig dock lite åt. Nordtoppen består helt av massivt berg. Däremot har Sydtoppen en glaciär ovan på det 2 060 meter fasta berget, vilket innebär att höjden varierar. Under de första mätningarna som gjordes hade Sydtoppen en höjd på cirka 2120 meter men i takt med att glaciären har smällt har höjden sjunkit.

Vanliga vandringsleder till Sydtoppen och Nordtoppen

Vanligaste vandringslederna är de som går till Sydtoppen eftersom den är enklare att bestiga. Bland annat finns:

 • Västra leden som även har fått namnet Björling leden. Uppkallad efter bestigaren Johan Alfred Björling som tog den leden tillsamman med Axel Otto Hultman första gången 9 juli 1889.
 • Östra leden går längs Sydtoppens östra vägg. Rudolf Berg, Georg Rutbäck och Nils Flygare tog den första gången 7 augusti 1901.
 • Tredje leden är Durlings led som går från den västra sidan. Det var G Durling tillsammans med Pehr Abrahamsson som vandrade den första gången 8 augusti 1895.

Till Nordtoppen finns ingen given vandringsled utan här är det ferrataklättring, glaciärvandringar samt kamvandringar som gäller.

Bestigningar av högsta berget i Sverige

Redan 1883 skedde den första bestigningen av Sveriges största berg. Några år senare, 1907-1908, byggdes Kebnekaises fjällstation, vilket är den utgångspunkt som de flesta bergsbestigare använder på berget. Det finns dessutom en rad olika toppstugor närmre toppen som fungerar som skydd när vädret blir dåligt eller som rastplats.

Sydtoppen är fullt möjlig att klättra utan någon större erfarenhet, medan Nordtoppen är farligare och kräver sin klättrare. Det går däremot guidade turer till båda topparna.

Snabbaste klättringen av Kebnekaise

Det finns alltid personer som tävlar om rekord och de som gäller för snabbaste tiden för klättringen från Fjällstationen och tillbaka på Sydtoppen är:

 • Herrtid – Petter Engdahl, 1 timme, 47 minuter och 17 sekunder. Klättringen genomfördes 9 juli 2020 via den Östra leden.
 • Damtid: Emilie Forsberg, 1 timme och 40 sekunder, 7 juli 2014.

Vilket är Sveriges näst högsta berg?

När det gäller det näst högsta berget i Sverige, Sarektjåkkås, är det beläget i bergskedjan Skanderna. Det ligger i Sareks nationalpark och har tre toppar som är högre än 2 000 meter. Redan 1879 besteg Gustaf Wilhelm Bucht Stortoppen. Kartografen är även den person som har fått namnge Buchttoppen. En topp som klättrade förbi Sarektjåkkas Sydtoppen i den senaste mätningen vad gäller höjd.

Lite kuriosa om Sveriges högsta berg

 • Namnet Kebnikaise är troligtvis ett missförstånd mellan samer och lantmätare. Giebmegáisi betyder på nordsamiska kitteltoppen och stämmer mer in på intilliggande fjället Tolpagorni.
 • Kebnekaises Sydtoppen är Sveriges idag enda toppglaciär.
 • Första vinterbestigningen av Kebnekaise skedde 1908 av Nils Pallin.
 • Nepalesiska sherpas har byggt en trappa av stenskravlet i Kitteldalen i Kebnekaise för att minska olycksrisken.
 • Kebnekaise är Sveriges glaciärtätaste berg med dryga 40 glaciärer, dessutom på en relativt liten areal.
 • Första konserten på Sydtoppen skedde 13 juni 2013.

Du kanske också gillar