Hur deklarerar man?

av Magdalena Torsson
money34

Om du för första gången i ditt liv ska lämna in en inkomstdeklaration, måste du kanske konsultera en äldre person. Hur deklarerar man, kan du fråga, och svaret blir att det ska du göra på heder och samvete. Vad lägger då Skatteverket i begreppet heder? Jo, att du inte medvetet ska lämna falska uppgifter till myndigheten för att slippa undan skatt. Du måste uppge alla dina inkomster som är beskattningsbara. Om inte, riskerar du att bli upptaxerad och dessutom får du skattetillägg för att du varit ovarsam med dina uppgifter. Vad har samvete med deklaration att göra? Det är mest för din egen skull. När du har lämnat din deklaration under dagen ska du kunna lägga dig på kvällen med gott samvete och känna att du lämnat korrekta uppgifter.  

Hur man deklarerar

Om din privata ekonomi inte är alltför komplicerad, är det inte svårt att klara av sin deklaration, Skatteverket har fått in de flesta uppgifter om dina inkomster och avdragsmöjligheter. Om du är anställd, skickar arbetsgivaren in kontrolluppgift som visar hur mycket du har i bruttolön och vilket preliminär skatt som dragits av. Banker skickar in uppgifter om räntor. Skatteverket får också in uppgifter om du fått utdelning på aktier och om du sålt börsaktier. 

I början av året får du en preliminär deklaration från Skatteverket. Om du godkänner deklarationen skriver du under och skickar in den. Hur deklarerar man på nätet? Förutsatt att du är ansluten till “Min myndighetspost” skickas din deklaration digitalt. Du godkänner den genom att skriva under med BankID.

Hur deklarerar man försäljning av aktier?

Om du har dina börsaktier i en depå i banken, får Skatteverket med automatik veta att du sålt aktier och till vilken kurs de är sålda. Myndigheten begär uppgifter från dig, där du måste ange till vilket omkostnadsbelopp du har köpt aktierna. Därefter räknas vinst eller förlust ut automatiskt. Om du gjort vinst får du betala realisationsskatt. Vid förlust får du ett förlustavdrag.

Har du dina aktier på ett investeringssparkonto eller ISK? Då redovisar du inte varje enskild affär utan skatten baseras på värdet av ditt ISK-konto vid olika tillfällen under året.

Hur deklarerar man bensin?

Du betalar skatt på en rad olika saker utan att det tas upp i din deklaration. Du betalar mervärdesskatt på din konsumtion. Punktskatt utgår på bland annat drivmedel, alkoholskatt och tobak. Trängselskatt upplevs av många som ett gissel, men du slipper ta upp den i din deklaration.

Du kanske också gillar