Hur många bor i Sverige?

av Magdalena Torsson
PEOPLEE

Sveriges befolkning ökar. Det finns nästan 1,6 miljoner fler invånare i vårt avlånga land idag jämfört med i början av 2000-talet. Det är en ökning på nära 18 %.

Att invånarantalet ökar beror i första hand på invandringen, som är större än utvandringen, och i andra hand på att det inte dör lika många människor som det föds.

Så, hur många bor i Sverige 2022? Svaret är att den 1 januari 2022 så bestod Sveriges befolkning av 10 452 326 personer.

Invandring till Sverige

Invandring till Sverige har skett sedan 1930-talet. Från andra världskrigets slut till 1970-talet handlade det främst om invandring som syftade till att stärka den arbetskraft som fanns tillgänglig på arbetsmarknaden.

Efter millennieskiftet så har storleken på invandringen påverkats mycket av världens olika konflikter och krig. Men vad man kanske inte tror är att den största delen av de som invandrat till Sverige under 2000-talet faktiskt är personer som fötts i Sverige för att någon gång i livet utvandra och sedan invandra igen.

Det år som det skedde allra mest invandring var 2016. Det var då 163 000 som kom till vårt land. Under 2021 var antalet 90 631 personer och dessa stod för 58 % av befolkningens ökning detta år. 

Hur många invandrare bor i Sverige?

Statistiska centralbyrån, SCB, för statistik över personer som är födda utrikes och som invandrat till Sverige. I denna statistik räknas alla som är folkbokförda i Sverige in, men inte till exempel asylsökande som inte är folkbokförda.

Här listas svaret för vissa utvalda invandrargrupper år 2021:

 • Hur många afghaner bor i Sverige?
  Svar: 62 803 personer
 • Hur många iranier bor i Sverige?
  Svar:  83 122 personer
 • Hur många syrianer bor i Sverige?
  Svar: 196 077 personer
 • Hur många turkar bor i Sverige?
  Svar: 54 004 personer
 • Hur många somalier bor i Sverige?
  Svar: 70 087 personer

Du kanske också gillar